gallery/logo

                                         התקוה 16/68 קומה 17 באר שבע 

 054-2105898  machon.eco@gmail.com

 מכון אכו

gallery/flag is
gallery/flag ru

WIDEX INTEO מכשיר שמיעה וידקס אינטאו 

gallery/inteo

אינטאו הוא מכשיר שמיעה ייחודי התואם לצרכיך והעדפותיך האישיות. הטכנולוגיה החדשה והמהפכנית בתוכו נועדה להפוך את העולם למקום מתאים

לדרישות השמיעה שלך. מביא לך את הצלילים נקיים בכל מצב

 

:הטבות ייחודיות מן מכשיר שמיעה ייחודית

 

להבין הכול סביבך - גם כאשר אנשים מדברים אליך מאחור*

 

ליהנות מחוויית האזנה מפורטת יותר עם צלילים שלא שמעת שנים*

 

קבל הבנת דיבור מתחרים בסביבות קול רועש*

 

בחר מכשיר שמיעה קטן*