gallery/logo

                                         התקוה 16/68 קומה 17 באר שבע 

 054-2105898  machon.eco@gmail.com

 מכון אכו

gallery/flag is

האוזן וליקוי השמיעה

ליקוי שמיעה 

 תהליך השמיעה עלול להיפגע בשל ליקוי בהולכת גל הקול, ליקוי בהולכה עצמית דרך העצמות או שילוב של שניהם

ליקוי בהולכה - ירידה הולכתית (קונדוקטיבית) שמקורה הוא "בעיה מכנית" בהולכה של גלי הקול בדרכם לאוזן הפנימית. הגורם לכך יכול להיות נזק או חסימה באוזן התיכונה (דלקת, נוזלים, נתק או הסתיידות עצמות השמע עקב מחלה וכד'), או באוזן החיצונית (שעווה שיורת "פקק", נקב בעור התוף וכד'). לרוב ניתן לטפל בבעיה באמצעים תרופתיים או כירורגיים

ליקוי בהולכה עצבית - ירידה תחושתית-עצבית (סנסוריניורלית) שמקורה השכיח ביותר זהו ליקוי באוזן הפנימית. ליקוי זה מתרחש עקב העברה לקויה של הגרייה החשמלית לעצב השמיעה. בדרך כלל קיים נזק בתאי השערה שבאוזן הפנימית מסיבות שונות כגון חשיפה לרעש או עקב עליה בגיל. ליקוי זה אינו ניתן לריפוי בתרופות, אולם, ניתן לשיקום באמצעות מכשירי שמיעה

ניתן לשקם את השמיעה באמצעות מכשירי שמיעה, אולם, מכשירי השמיעה אינם מונעים נזקים הנגרמים לאוזן עקב תנאים אורגאניים. מכשירי השמיעה מגבירים את השמיעה כך שניתן לשמוע צלילים שניפגעו ושמיעתם חשובה להבנת הדיבור ולמהלך החיים התקין והטוב

http://www.adut.co.il/index.php/guides/hearing-impaired/ :מקור כתבה