gallery/logo

                                         התקוה 16/68 קומה 17 באר שבע 

 054-2105898  machon.eco@gmail.com

 מכון אכו

gallery/flag is

זיהוי בעיות שמיעה אצל פעוטות

תינוק הסובל מבעיות שמיעה לא יפתח מלמול באופן תקין (בסביבות גיל 6 עד 9 חודשים), כמו תינוק שומע. על כל חשד לגבי התפקוד השמיעתי של התינוק יש לפנות לרופא אא"ג מומחה ולבדוק מיידית במכון אודיולוגי מוסמך

יש לעקוב אחרי מצב השמיעה של תינוקות הסובלים רבות מנוזלים ו/או דלקות אוזניים. אחד הסימנים למצוקה פיזית באוזניים הינו נגיעות או שפשוף באזור האוזניים

ניתן לאבחן בעיות שמיעה כבר בסמוך ללידה. בחמישה בתי יולדות בארץ מתבצעת בדיקת סינון שמיעה לילודים במהלך היממה הראשונה לחייהם. תינוקות שנולדו בסיכון מופנים בגיל חודש לבדיקות שמיעה במכונים אודיולוגיים לצורך בירור מצבם השמיעתי (לדוגמא, תינוקות למשפחות בהן קיים ליקוי שמיעה, פגים וכו'). לכן, כל גיל מתאים לאבחון לקויות שמיעה

קיימות בדיקות המתבססות על תגובות התנהגותיות של תינוק לגירויים שמיעתיים- לפי הנורמות ההתפתחותיות של כל גיל. הבדיקה מתבצעת בחדר אטום ע"י שתי קלינאיות תקשורת בעזרת רמקולים או אוזניות בגיל מבוגר יותר. קיימות גם בדיקות אובייקטיביות, בהן לא נדרש שום שיתוף פעולה מצד הנבדק. במידה והתגובות בבדיקה ההתנהגותית בחדר אטום לא תהיינה ודאיות, התינוק יופנה לבדיקות אובייקטיביות

חשיבות הגילוי המוקדם 

 ישנה חשיבות רבה לאיתור בעיות שמיעה מוקדם ככל האפשר. בעיות שמיעה עלולות לגרום לקשיים נוספים, כמו: איחור בהתפתחות שפה ודיבור, דיבור בלתי ברור, קשיי ריכוז, חוסר שקט וקשיים בלימודים. במידת האפשר ניתן לטפל בילד בטיפול תרופתי או כירורגי, אך ישנם מקרים, בהם נדרש שיקום שמיעה מיידי בעזרת מכשירי שמיעה וטיפול בהתפתחות יכולות שמיעתיים ויכולות דיבור במסגרת מתאימה - כמו: מיח"א, שמעיה, שמע קולנו

היום כולנו שואפים לתחילת שיקם שמיעתי אצל תינוקות כבדי שמיעה כבר בחודשים הראשונים לחייהם- עד גיל חצי שנה. ככל שנקדים בשיקום, כך נאפשר לתינוק לסגור פערים התפתחותיים מוקדם יותר ונאפשר לו להשתלב בחברה שומעת. הדבר יוביל להתפתחות תקינה חברתית, רגשית, שפתית וקוגניטיבית

 

 

http://www.hedim.co.il/?CategoryID=255&ArticleID=399 :מקור כתבה