gallery/logo

                                         התקוה 16/68 קומה 17 באר שבע 

 054-2105898  machon.eco@gmail.com

 מכון אכו

gallery/flag is

זכאות לטיפולי שפה ודיבור על ידי קלינאית תקשורת

 

.מעבר לסל זה ניתן לבצע טיפולים נוספים כאשר המימון או ההחזר ניתן דרך הביטוחים המשלימים 

*להלן הזכאות לטיפולים נוספים דרך ביטוחים משלימים

:כללית מושלם 

 בגילאי 3-9 שנים ניתן לקבל עוד 45 טיפולים לשנה (בכל המקצועות) ובגילאים 10-18 ש' עוד 30 טיפולים (בכל המקצועות).מקרים אלו התשלום עבור הטיפול הינו מלא ולאחר מכן ניתן לקבל החזר מהמושלם , ההחזר הינו עד 75% ועד 92 ש"ח לטיפול. יש להציג חשבונית לקבלת ההחזר

:מכבי זהב

 .בגילאי 6-10 ש' ניתן לקבל עד 45 טיפולים לכל התקופה, גובה ההחזר עד 112 ש"ח

:לאומית

 בגילאי 3-15 ש' ניתן לקבל עד 30 טיפולים בשנה. כאשר הטיפול מתבצע במכוני הסדר עם טפסי התחיבות ההשתתפות העצמית הינה של 26 ש"ח למבוטחי כסף ו – 16 ש"ח למבוטחי זהב. כאשר הטיפול מתבצע באופן פרטי ינתן החזר של 80 ש"ח למבוטחי כסף ו-105 ש"ח למבוטחי זהב

:מאוחדת עדיף

 .בגילאי 3-6 שנים מקבלים עד 36 טיפולים בשנה בהשתתפות עצמית של 24 ש"ח (טיפולים במכוני הסדר) ובגילאי 6-9 עד 18 טיפולים באותה השתתפות

.בטיפולי גמגום עד גיל 18 ניתן החזר בסך 50% ולא יותר מ – 848 ש"ח עבור סדרת טיפולים אחת

 .הנתונים הנ"ל מבוססים על פרסומי קופות החולים, יש לוודא בכל מקרה את הזכאות מול קופת החולים שלכם לפני התחלת הטיפול*

 

 

http://www.hedim.co.il/?CategoryID=284&ArticleID=516 :מקור כתבה