gallery/logo

                                         התקוה 16/68 קומה 17 באר שבע 

 054-2105898  machon.eco@gmail.com

 מכון אכו

gallery/flag is

מכשיר שמיעה דיגיטלי או אנלוגי

 

מעבר להבדלים בסוגי המכשירים, מבחינת גודל ומיקום באוזן, הרי שניתן לחלק את מכשירי השמיעה ( מכל הסוגים ) לשתי קבוצות עיקריות. מכשירי שמיעה דיגיטליים ומכשירי שמיעה אנלוגיים. חשוב להבין כי סוגי מכשירי השמיעה המוכרים - כגון מכשירי שמיעה מאחורי האוזן, בתוך האוזן או בתוך התעלה, מרביתם זמינים בשתי הקבוצות, כמכשירי שמיעה דיגיטליים או מכשירי שמיעה אנלוגיים

מכשיר שמיעה אנלוגי 

 מכשיר שמיעה אנלוגי מתרגם את הקולות המתקבלים מן הסביבה לאותות אלקטרוניים, אשר מוגברים באופן קונבנציונאלי ומתקבלים בעוצמה גבוהה יותר באמצעות המגבר שהינו חלק ממכשיר השמיעה

מכשיר שמיעה אנלוגי מגביר לרוב את כל הקולות והתדירויות באותה מידה, כך שהתוצר הסופי הינו הגברה לינארית, כלומר אחידה, של הקולות. מדובר בהעתקה של הקול והגברתו, אף שכמו בצילום גם התוצר שמתקבל אינו זהה באיכותו למקור. קיימים מכשירי שמיעה אנלוגיים הניתנים לתכנות, ובהם ניתן לקבוע מספר תוכניות המותאמות למצבים שונים, כגון מצב המותאם לסביבה רועשת, סביבה שקטה, סביבה עם קולות רקע, שטח פתוח וכ דומה.מכשירים אלו הינם מעט יותר מתקדמים ומאפשרים התאמה טובה יותר לשינויים באיכות הקול והשמע

 

במכשירים אנלוגיים שונים קיים מד עוצמה, מעין גלגל ווליום המאפשר מעבר בין מספר דרגות עוצמה, ולעיתים גם פונקציית התאמה לדיבור בטלפון למרות שיש הסבורים כי פונקציה זו במכשירי שמיעה אנלוגיים אינם תמיד איכותית.חלק ממכשירי השמיעה האנלוגיים ניתן לכיוון עצמי, אף שאחרים ניתנים לכיוון והתאמה רק על ידי מומחה או רק במפעל המייצר. כך חשוב לזכור, כי מכשירי שמיעה אנלוגיים אינם מאפשרים שליטה מייטבית באיכות השמע, ולעתים כיוונם והתאמתם מוגבלים למדי.מאחר שהפונקציות המוצעות על ידי מכשירי שמיעה אנלוגיים אינן רבות, ומאחר שיכולותיהם של מרבית המכשירים האנלוגיים נחותות באופן יחסי ממכשירי שמיעה דיגיטליים, עלותם של מכשירי שמיעה אנלוגיים הינה בדרך כלל נמוכה יותר. מדובר בשיקול שאינו זניח, כאש מדובר באמצעי שעלותו אינה נמוכה ובמיוחד אם יידרש להחליף את מכשיר השמיעה תוך זמן שאינו ארוך

מכשירי שמיעה דיגיטליים 

 שמיעה מוכוונת

פונקציה הנמצאת במכשירי שמיעה מתקדמים ו מאפשרת לקבל את עיקר ההגברה מאיזור מסויים, דבר זה יעיל במיוחד בשיחות עם אדם בסביבה הומה בה מתקבלים רעשים מכיוונים רבים 

 הפחתת רעשי רקע

אחת התכונות המתקדמות של חלק ממכשירי השמיעה הדיגיטליים היא הפחתת רעשי רקע וזאת באמצעות אבחנה בין הקולות העיקריים לקולות הרקע וסינון מתאים של הרעשים.מדובר במענה ( שלעולם אינו מושלם ) לבעיה משמעותית בה נתקלים רבים שהינם בעלי לקות שמיעה, כך שכאשר מדובר במכשיר הכולל פונקציה מוצלחת של הפחתת רעשים, זהו יתרון משמעותי לשמיעה טובה ואיכותית

לרוב, מכשירי שמיעה דיגיטליים הם מתקדמים יותר ומאפשרים התמודדות טובה יותר ע ם לקות שמיעה אלא שמכשירי שמיעה אלו הינם לרוב גם יקרים יותר ועלותם הי א פי שניים ויותר ממכשירים אנלוגיים. לעתים ההבדל בעלות אינו מצדיק שימוש במכשיר דיגיטלי, למשל אם בעל לקות השמיעה אינו משתמש בפונקציות שונות, או אם הוא מסתדר היטב עם מכשיר שמיעה אנלוגי, ולכן חשוב להיוועץ באודיולוג שיבטיח בחירה במכשיר נכון, שאינו בהכרח דיגיטלי, או יקר במיוחד

 

http://www.hear.co.il/hearing-aid-digital-analog.htm :מקור כתבה