gallery/logo

                                         התקוה 16/68 קומה 17 באר שבע 

 054-2105898  machon.eco@gmail.com

 מכון אכו

gallery/flag is

קשיי שפה בגיל בית הספר

קשיי למידה שפתיים יכולים לבוא לידי ביטוי בגיל בית ספר בכמה תחומים

בשפה הדבורה: אוצר מילים מצומצם, קשיי שליפה (מתקשה להזכר במילה מוכרת כאשר צריך אותה), קושי לספר חוויה או להסביר את עצמו בצורה שתהיה מובנת ומאורגנת, שימוש במשפטים לא תקינים או שיבושי היגוי רבים

בשפה הכתובה: קושי ברכישת הקריאה, קושי ללמוד את שמות האותיות והספרות, שגיאות כתיב רבות, קושי בקריאה וכתיבה של מילים לא מוכרות, קושי בכתיבת תשובות מסודרות, קושי בהבנת הוראות, שאלות מורכבות, סיפור וכדומה

זכרון שמיעתי קצר: קושי לבצע הוראות בנות כמה שלבים (לדוגמא: "להוציא מחברת חשבון, לפתוח בעמוד 5 ולהתחיל לפתור תרגילים"), קושי לזכור מספר טלפון לצורך החיוג

מודעות פונולוגית נמוכה לגילו. המודעות הפונולוגית הינה המודעות לכך שהמילה מורכבת מצלילים שונים ושניתן לעשות פעולות שונות עם צלילים אלו. יכולת זו באה לידי ביטוי במשימות, כגון: חריזה, חלוקת מילה להברות או צלילים וכדומה. יכולת זו הינה הכרחית לרכישת הקריאה

בקרב הילדים המראים קשיי שפה או למידה בגיל בית ספר, ישנם ילדים שסבלו מקשיים בהתפתחות השפה בגיל הצעיר. פעמים רבות, קשיים אלו שופרו בעקבות טיפול שפה, אך באו לידי ביטוי ברמות הגבוהות של השפה הנדרשות בגיל בית ספר. לעומתם, ישנם ילדים שלא הראו כלל קשיי שפה בעבר

כבר בגיל הגן ניתן לראות סימנים מקדימים לקשיי למידה שפתיים. הסימנים האופיניים הינם קשיי שליפה, קושי בלמידת מושגים (צבעים, צורות, ספרות, מילות מרחב כגון ליד, מאחורי, וכן הלאה), סיכולי צלילים במילים רבות (למשל- במקום מלפפון -> מפלפון), קושי להבין סיפורים ושאלות מורכבות, שימוש במשפטים לא תקינים (לדוגמא "הוא הלכה לגן אתמול") וכדומה

בגיל בית ספר ייתכנו, מעבר לקשיים אלו, גם קשיים במשימות בית ספריות, כגון קשיים ברכישת הקריאה או בהבנת הנקרא, קשיים במקצועות המתבססים על שפה (תנ"ך, אנגלית, לשון), תשובות מצומצמות מאוד או לחילופין מתן תשובות ארוכות אך לא מלאות, ועוד

בכל מקרה בו עולה חשד לקושי שפתי חשוב להגיע לאבחון בהקדם. האבחון צריך לכלול

אבחון שפה מקיף ומתאים לגיל, אבחון זה נעשה ע"י קלינאית תקשורת מוסמכת*

בדיקת שמיעה במכון שמיעה*

במידה וישנם גם קשיים בשפה הכתובה, יש צורך גם באבחון למידה. ישנם סוגים שונים של אבחונים בתחום זה ולכן מומלץ להתייעץ עם בית הספר לגבי סוג האבחון המומלץ והגורם המתאים לכך

 

http://www.hedim.co.il/?CategoryID=284&ArticleID=520 :מקור כתבה